(+420) 234 221 188

Moskevská 74 vylití nového terrazza 4m2 vstup

Uklizený důmMoskevská 74 vylití nového terrazza 4m2 vstup

Moskevská 74 vylití nového terrazza 4m2 vstup
Pro SVJ Moskevská 74 jsme zrealizovali repasi rozbitého vstupu do domu. Původní stav terrazza ve vstupu do domu byl díky stáří, nevhodným úpravám a velkému zatížení ve velmi zbědovaném stavu. Po dohodě se zástupci domu jsme zvolili variantu vybourání všech světlých částí terrazza a vyjmutí původní kovové rohože i s rámem. Po podbetovánní jsme doplnili nejvíce poškozená části bílých kostiček lemující černou borduru a místo původní rohože doplnili jednoduchou mozaikou. Následně jsme celou uvolněnou plochu vylili novou terrazzovou směsí. Po dokonalém zaschnutí byla celá plocha vybroušena a vyleštěna do jemného podlesku. Na závěr jsme lochu terrazza penetrovali penetrací Bellinzoni Idea HP. Fotky k porovnání a konečný vzhled nového terrazza naleznete ve fotogalerii.