(+420) 234 221 188

Školicí středisko

Uklizený důmO firměŠkolicí středisko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAProtože si uvědomujeme, že hnací silou naší společnosti je vzdělaný, zkušený a praxí prověřený zaměstnanec, bylo nutné vytvořit systém zvyšování odbornosti a kvalifikace jednotlivých pracovníků. Získáváme tak teorií a praxí prověřené specialisty, s jejichž pomocí můžeme držet naše vysoko nastavené kvalitativní standardy ve všech oblastech, a dokonce je můžeme průběžně zvyšovat.

Nabízíme šance na vstup do našeho odvětví ve všech oborech vzdělání a umožňujeme následný profesní postup zaměstnanců. Podporujeme odborný a osobní rozvoj všech pracovníků. Základními pilíři každého zaměstnance je elementární znalost správné technologie úklidu a čištění, nauka o materiálech, základy běžné chemie a samozřejmě BOZP.

Na základní kurzy navazují také kurzy specializované. Při nich se zaměstnanci učí například ovládání mycích a brousicích strojů. Zajišťujeme však také školení v oblasti chemických čističů, penetrátorů a jejich užitných vlastností nebo základy mineralogie. Díky tomuto systému výuky lidí získáváme kromě značné konkurenční výhody i stabilní základnu zkušených kmenových zaměstnanců s vysokou profesní kvalifikací v oblasti úklidu, čištění a renovace. Proto jsme schopni adaptabilně poskytnout nejlepší možný servis.

Výhodou vlastního školicího střediska je rychlé přizpůsobování se aktuální situaci na trhu. Můžeme operativně a efektivně reagovat na měnící se požadavky klienta a zvládat v krátkém čase náročné projekty, závislé na velkém množství kvalitně školeného personálu. Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout nejucelenější paletu úklidových, čisticích a renovačních služeb na celém středoevropském trhu.

Základní školení

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 2. Technologie periodického úklidu se zaměřením na jednotlivé činnosti
 3. Nauka o materiálech
 4. Čištění a základy praktické chemie
 5. Zásady Cleaning Managementu

Specializovaná navazující školení

 1. Manipulace se stroji (praktické dovednosti)
 2. Technologie (získání kvalifikace pro stroje Klindex, Tennant)
 3. Základy mineralogie a geologie (druhy, rozšířená údržba, čištění a způsob ochrany)
 4. Elastické podlahoviny (druhy, rozšířená údržba, čištění a způsob ochrany)
 5. Keramické materiály (druhy, rozšířená údržba, čištění a způsob ochrany)
 6. Beton a stavební materiály (druhy, rozšířená údržba, čištění a způsob ochrany)
 7. Koberce (druhy, rozšířená údržba, čištění a způsob ochrany)
 8. Specializované školení se zaměřením na specifické činnosti dle aktuálních potřeb (v případě nutnosti zaškolit více zaměstnanců v určité oblasti v krátkém čase)

Součástí pravidelných a dílčích školení jsou teoretické a praktické ukázky od interních a externích školitelů. Díky tomuto systému držíme stálý kontakt s posledním vývojem úklidových, čisticích a renovačních technologií.