(+420) 234 221 188

Technologie úklidu

Uklizený důmO firměTechnologie úklidu

Používáme moderní technologie

Ruku v ruce s novými trendy v oblasti vývoje chemických přípravků a nových technologických zařízení a pracovních postupů, zdokonalujeme i námi odvedenou práci.

Pro údržbu, ošetření, impregnace a ochranu podlah používáme vysoce kvalitní a specializované čisticí prostředky renomovaných výrobců Bellinzoni, Dr. Schutz a NANOenergy.

technologie

Mechanické čištění podlah

technologie_čistící_stroje_2
Při mechanickém ošetřování a čištění kamenných, terazzo a PVC podlah nebo keramických dlažeb a mytí obkladů využíváme těch nejkvalitnější dostupných kotoučových strojů firmy Klindex pro broušení, leštění, čištění a restaurování podlah. V kombinaci s diamantovými brusnými kotouči HTC Twister systém a DCS Hybrid system nebo s čisticími a lešticími kotouči s příměsí karbidu křemíku od výrobce Fibratesco vyčistíme, zbrousíme a obnovíme lesk vašich podlah v jakémkoli stádiu zašpinění i poškození. Po odborném mechanickém ošetření podlah provádíme na přání zákazníka, v rámci našich služeb následnou pravidelnou údržbu a odbornou péči, pro dlouhodobé udržení výsledného stavu po renovaci.

Klindex_Logo dr-schutz_logo bellinzoni_logo

Využíváme mnoholetých zkušeností

technologie_čistící_stroje
Protože existuje velké množství druhů kamenných, keramických, elastických, PVC a terazzových dlažeb a podlah v různých stádiích opotřebení, jsme ve stálém kontaktu s výrobci, pokladači a dodavateli používaných technologií, se kterými konzultujeme nevhodnější postup čištění a renovace konkrétního typu podlahy.

Čisticí kotouče Fibratesco určené pro čištění dlažby jsou speciální nylonové pady s příměsí aluminia hydrátu, korundu a karbidu křemíku. Jedná se o unikátní konstrukci velkých vláken vázaných speciálními přírodního elastickými polyesterovými pryskyřicemi, s integrovanými vysoce kvalitním abrazivem, což činí tyto pady extrémně odolnými proti opotřebení s vysoce efektivními čisticími vlastnostmi.

Využíváme desetiletí zkušeností a rozsáhlé technické zázemí. Díky pravidelnému řešení nejrůznějších výzev můžeme čerpat z praktických zkušeností při hledání nejefektivnějšího řešení. Díky rozsáhlému technickému zabezpečení těmi nejlepšími stroji, které vybíráme s naprostou pečlivostí, můžeme nabídnout to nejúčinnější řešení které je momentálně v ČR k dispozici. Některé stroje a s nimi spojené technologie nedostupné v ČR si dovážíme z Itálie, Německa nebo USA. Proto jsme schopni zajistit jak technologicky náročnou úpravu povrchu, velkometrážní úpravu mramorové mozaiky, tak například opravu sto let starého kamenného schodiště v klasickém obytném domě.

Profesionální čistící prostředky

Kvalitní chemické úklidové prostředky jsou základem pro každou práci. Vždy je nutné respektovat neměnné fyzikální a chemické vlastnosti ošetřovaného materiálu. Proto jsme se zaměřili pouze na firmy které tyto zásady respektují. Pří pravidelném úklidu nebo při jednorázových projektech vždy používáme pouze chemii které tyto zásady bez výjimky respektuje. V případě dotazů klienta vždy rádi celou problematiku čistících prostředků vysvětlíme a objasníme s ohledem na tip podlahoviny kterou klient vlastní. 99% našich technologií a procesů směřuje k tomu aby následná pravidelná údržba a úklid probíhaly pouze a jenom čistou vodou bez užití chemických prostředku. Vesměs se jedná pouze o dodržování jednoduchých snadno pochopitelných zásad při pravidelném úklidu a údržbě materiálu.

Renovace a čištění betonu

Renovace a čištění betonu

bellinzoni_logo Jednotlivé produkty firmy Bellinzoni jsou ideální k léčbě, čištění, následné ochraně a obnovení lesku podlah přírodních, keramických nebo terazzových dlažeb a obkladů stěn, především pak vysoce leštěného mramoru, žuly, měkkých hornin jako například vápenec, pískovec, břidlice.

Dr. Schdr-schutz_logoutz je výrobcem a distributorem ošetřovacích a čisticích prostředků specializující se především na elastické (PVC, Lino, marmoleum, kaučukové materiály a jiné) nebo minerální lité cementové podlahy, dále pak na údržbu keramických obkladů a dlažby nebo podlahy z přírodního a umělého kamene.

Společnost NANOenergy vyrábí logo_nanočisticí, impregnační a ochranné prostředky určené k odstraňování nečistot, impregnaci a prevenci ušlechtilých materiálu. Především je používáme k ošetřování specificky namáhaných míst a provozů extrémně náročných na čistotu. Nanoimpregnace přilnou dokonale k povrchu, odpuzují nečistoty a zabraňují jejich pronikání do struktury materiálu. Následná údržba takto ošetřených povrchů je následně velice snadná.

PU ochraná vrstva a PU COLOR, renovace lina, marmolea, PVC

Jednoduchou PU úpravou pří  50% ceně nové podlahy a násobkem prodloužíme životnost.

PU ochraná vrstva a PU – COLOR renovace elastických minerálních cementových litých podlahovin barevným mechanicky a chemicky vysoce odolným nátěrem je efektivní metoda obnovy vzhledu všech druhů elastických a minerálně cementových podlahovin. K jejich obnově používáme špičkové výrobky německé firmy Dr. Schutz. Tato úprava zaručuje maximální využití životnosti původní podlahové krytiny, násobkem prodlužuje její životnost, usnadňuje její údržbu, a tím zachovává stále perfektní vzhled.

Pro získání zcela nového vzhledu nemusí být původní podlaha odstraněna – stržena. Na povrch původní podlahy bude aplikován zcela nový design – přesně podle přání zákazníka. Případná poškození povrchu budou sjednocena a spáry zatmeleny. Následně bude nanesen bezrozpouštědlový barevný nátěr na bázi speciálních polyuretanů. Tento barevný nátěr bude na závěr uzavřen dalším permanentním transparentním protiskluzným polyuretanovým nátěrem s extrémní odolností vůči mechanickému a chemickému zatížení. Zcela nová podlaha je zpravidla za jeden den opět použitelná! Takto provedená renovace je významně levnější než nově položená podlaha a uživatel profituje také z toho, že nečistoty odpuzující a extrémně odolný permanentní nátěr snižuje zároveň náklady na běžné čištění v dalších letech až o 30%. Žádné další „voskování“ nebo „pastování“ není nutné.

Mám zájem o vaše služby

Pravidelné úklidy a údržba

Kanceláře a provozy

technologie_úklid_kanceláří_2

Při úklidu kancelářských a provozních prostor je nutný především smysl pro detail a flexibilita  úklidového personálu. Pro každou kancelář nebo provoz je vždy určen stejný neměnný tým pracovníků, který úklidový prostor takzvaně obhospodařují, což znamená, že s ohledem na maximálně využitý vyměřený čas provádí přesně definované pracovní úkony. Výčet těchto úkonů se liší podle přání každého jednotlivého klienta. Tím zajišťujeme trvalý vysoký standard námi odvedených úklidových prací.  Vzhledem ke standardizaci a systémů práce je případná chyba pracovníka nebo nenadálé události velmi rychle odhalena a řešena. Naše firma má vypracovaný jednoduchý systém zastupitelnosti, který zcela eliminuje fluktuaci velkého množství úklidových pracovníků ve svěřeném prostoru. Vzhledem k tomu, že všichni naši pracovníci provádí mimo své pravidelné úklidové práce i speciální čistící práce, kterými se naše firma zabývá, mají tak dobré i špatné a především praktické zkušenosti z ošetřování různých materiálů. I tato jejich dovednost a odborné podvědomí prospívá k větší profesionalitě našich zaměstnanců.

 

Office Cleaning Manegment

Naši pracovníci jsou vedení k dodržování zásad obecného Cleaning manegmentu který obsahuje několik hlavních zásad přístupu k problematice úklidových služeb. Zásady cleaning manegmentu byly vytvořeny lety zkušeností naší firmy s problematikou techniky úklidu, přístupu k úklidovým pracím a především požadavkem na praktickou zkušenost našich zaměstnanců s řešením jednotlivých technických problémů. Zaměstnanecká struktura firmy Uklizenydum.cz je postavena na zaměstnanci který celý svůj pracovní týden netráví pouze pravidelným úklidem svěřených nemovitostí a firem, ale některé pevně stanovené dny v týdnu se stává  členem ostatních provozů které se zabývají jinými činnostmi naší firmy. Tímto postupem zaměstnanec získává odborné znalosti a dovednosti které následně zúročuje na stálém místě působení při pravidelném úklidu. Pracovník ve vedoucí pozici je vždy dlouholetý zaměstnanec firmy který všemi provozy několikrát prošel jako řadový zaměstnanec a zná tak fyzicky všechny jednotlivé pracovní pozice. S ohledem na jednoduchost pravidel Cleaning Managmentu, čím větší dostane pracovník časoví prostor k vykonávání úklidových prací tím má větší možnost uplatnit všechny své praktické vědomosti a schopnosti.

*Z tohoto důvodu nenajímáme takzvané agenturní zaměstnance na pravidelné práce.

Dodávání hygienických prostředků

Je na rozhodnutí klienta, zda si bude hygienický spotřební materiál dodávat sám,  nebo zda bude tuto službu zajišťovat naše úklidová firma. Materiál dodáváme zásadně s ohledem na jeho kvalitu, buď sami od našich dodavatelů nebo od dodavatelů určených klientem.  V případě, že spotřební hygienické potřeby dodává naše firma, jsou tyto potřeby proúčtovány dle aktuální měsíční spotřeby nikoli paušálem.

Bytové domy

technologie_úklid_bytových_domůKe konci roku 2013 již pravidelně uklízíme 150 bytových domu jak činžovních tak panelových nebo novostaveb. Po oslovení klientem si dům přijedeme zaměřit, vyjmenovat pracovní činnosti které klient požaduje a zhodnotit aktuální stav budovy. Zpravidla do 48 hodin zašleme konkrétní detailní nabídku a návrhy řešení jednotlivých situací. Pravidelné úklidy provádí neměnný úklidový pracovník dle dohodnuté četnosti a generální / mimořádné úklidy provádí team úklidových pracovníků k tomu určený za účasti pracovníka pravidelného úklidu který má dům na starosti. S majiteli domu se snažíme být v pravidelném kontaktu.

Domu mimo jiné dokážeme nabídnout celou paletu dalších specializovaných činností spojených s běžnou údržbou domu jako vyklízení, odvoz a likvidace nadměrného odpadu a havarijní výjezdy například při vytopení a jiných živelných pohromách. Námi vyškolený pracovník umí podlahovinu nejenom čistit a udržovat, ale protože je průběžně zařazován k provozu který se zabývá například renovací elastických podlahovin nebo opravou terazza, má díky značné osobní praxi  znalosti a vědomosti o jednotlivých materiálech a jejich údržbě nad rámec pravidelného úklidu. viz Cleaning management

 

Úklidové prostředky

Bytový dům vždy „obdrží“ jednu kompletní sadu úklidového náčiní, která zůstává v domě. Náčiní pro pravidelný úklid nikdy nepřenášíme nebo nepoužíváme na více bytových domech. Úklidová chemie vždy respektuje chemické a fyzikální vlastnosti ošetřované podlahoviny.

Systém barevného kódování jako standard pravidelného úklidu a údržby

Naše úklidová firma UklizenýDům.cz na základě světových trendů a posledních zkušeností ve světě úklidu přešla na Systém barevného kódování. Tento systém se zakládá na podmínce přísného rozdělování všech nástrojů a chemických prostředků určených pro pravidelný úklid jednoduchým barevným kódováním 4 základních kategorií. Že se jedná o krok správným směrem, dokazuje fakt, že na tento Systém rozdělení barev přešli v posledních letech všichni velcí výrobci úklidových pomůcek, úklidové a čisticí chemie a úklidové techniky. Všichni tito výrobci zároveň podporují a propagují používání této metody. Vzhledem k masivní propagaci tohoto systému by každá kvalitní úklidová firma  měla tento systém již používat. Naše úklidová firma tento jednoduchý systém samozřejmě podporuje.

Díky tomuto Systému barevného kódování dokážeme klientovi za stejných finančních podmínek odvést kvalitnější a sofistikovanější práci v lehce kontrolovatelném standartu i při dodržení těch nejpřísnějších hygienických norem a při stejném finančním nákladu klienta. Větší efektivita úklidu znamená přísnější standard.

 

Jak to funguje?

Každá pomůcka, čistič nebo druh úklidové chemie je určen ke specifickému úklidu určitého místa. Rozdělení přípravků a jiných pomůcek vzniklo na základě barev:

Modrá je nejpoužívanější základní barvou, která je určena pro úklid tzv. generální oblasti, tedy oblasti typu kanceláře, chodby, schodiště, výtahy, učebny, divadelní a promítací sály, sklady, prodejny, školy, obchodní centra apod. Jedná se o oblasti s nízkým výskytem rizika přenosu infekcí a bakterií. Oblasti, kde probíhají manipulace s jídlem, je označena vlastní barvou.

Zelená barva je určena pro úklid kuchyněk, různých stravovacích koutků, barů, kantýn apod. Pomůckami a chemickými prostředky v zelené barvě mohou úklidoví pracovníci čistit a uklízet jak kuchyňské linky, tak i zařízení jako mikrovlnné trouby, sporáky, sklokeramické desky, dřezy, stoly, židle, ale také podlahy.

Červená jakožto nejvýraznější barva, je určena pro úklid sanitární oblasti, oblast nejvyššího rizika výskytu bakterií. Červenou utěrkou a červeným chemickým prostředkem obsahujícím vhodnou účinnou látku s dezinfekčním prostředkem a dalšími pomůckami úklidový pracovník uklidí toaletu v plném rozsahu (čištění toaletní mísy, bidetů, pisoárů, ale i podlah).

Žlutá barva je určena pro úklid umývárenské oblasti, kde nebezpečí výskytu bakterií již není tak vysoké. Jedná se o úklid umyvadel, baterií, sprchových koutů, dávkovačů mýdel, zásobníků ručníků, zrcadel apod.

Bílá barva je speciálně určena pro úklid v hygienicky rizikové oblasti, kterou je zdravotnictví a zdravotnická zařízení. Při běžném úklidu se prakticky nepoužívá a je využívána pouze v provozech, které jsou extrémně závislé na nejpřísnější hygieně, jako laboratoře a operační sály.

Tento systém je podporován všemi významnými výrobci úklidových prostředků, úklidové chemie a úklidové techniky.

Zásady které je nutné si uvědomit:

Princip chemických čističů a saponátů

fungování chemických čističůSaponáty (tenzidy, mýdla, surfaktanty) pracují tak, že se nepolárním koncem naváží na nepolární špínu a polárním koncem na molekuly vody. Nakonec jsou částice nečistot molekulami saponátu obklopeny, uvolněny a následně rozptýleny ve vodném roztoku .

Biodegradabilita (biologická odbouratelnost)

Měkké tenzidy – rozklad > 90 % během 14 dní

Obdouratelné – rozklad 35-90 % během 14 dní

Tvrdé tenzidy – < 35 % během 14 dní

Se zvyšujícím se počtem uhlíků řetězce klesá biodegradabilita a roste toxicita.

Vliv mikropórů na povrch podlahových materiálů

Na dlouhodobě neudržovaných podlahách z dlažby, kamene či teraca vznikají během opotřebovávání a působení vnějších vlivů nežádoucí mikropóry, které způsobují, že se podlaha snáze špiní a hůře čistí. Ošetření podlahy výskyt mikropórů minimalizuje a zaručuje tak delší životnost, daleko nižší celkové opotřebení podlahy a v neposlední řadě lepší vzhled.

Narušení integrity povrchu kamene či dlažby

1_vliv_pH

Póry přirozené (strukturní):

 • mikropóry do 10-7m (nenasákavé)
 • kapilárně aktivní póry 10-7-10-4m (nasákavé, jímají vodu z okolí)
 • makropóry nad 10-4m (nenasákavé, voda vniká gravitačně)

Opotřebení, poškození povrchu kamene

 • mechanické
 • chemické

Ochrana kamene či dlažby

2_vliv_pH

Zpevnění kamene:

 • na bázi polymerů – nemění strukturu materiálu
 • na bázi pryskyřic ( většinou epoxidových )
 • krystalizace mramorů – chemická reakce, mění strukturu

(fázová přeměna, při které dochází k obohacení vápenofluoro-silikátovými sloučeninami a přeměně krystalové mřížky)

Impregnace teraca ( Hydrofobizace, olejofobizace (smáčivost) – viz dále ):

 • bez barevné změny
 • posílení kresby teraca, mokrý efekt

Voskování teraca:

 • uzavření pórů a lehkých poškození
 • zajištění lesku
 • zvýšení hydrofobní ochrany teraca

Vliv PH na polahoviny

Na stavu a vzhledu jakékoli podlahoviny se nejvíce projevuje stav její kyselosti nebo zásaditosti povrchu. Agresivní prostředí napomáhají postupné změně kyselosti povrchu všech materiálu, čímž dochází k potlačení zásadní chemické odolnosti materiálu vůči okolnímu prostředí. To vede k rychlejší negativní změně vzhledu povrchu podlahoviny a následnému opotřebení. Ideálním stavem je, když podlahovina bude mít neutrální pH, tedy stupeň pH 7. Proto veškeré technologie nabízené naší firmou směřují k tomu, aby keramické dlažby byla po finální úpravě ošetřována pouze čistou vodou bez užití chemických přípravků.

pH – kyselost a zásaditost látek:

Tento jednoduchý chemický vzorec většina výrobců běžně dostupných přípravků na čištění a ochranu podlahovin nerespektuje.

 • Látky, které mají pH menší než 7 označujeme jako kyselé.
 • Látky, které mají pH okolo 7 označujeme jako neutrální.
 • Látky, které mají pH větší než 7 označujeme jako zásadité.