(+420) 234 221 188

Co je terazzo/teraco/teraso nebo-li umělý kámen?

Uklizený důmNezařazenéCo je terazzo/teraco/teraso nebo-li umělý kámen?

Led

5

Co je terazzo/teraco/teraso nebo-li umělý kámen?

Terazzo je litá zbroušená podlahovina bez spár nebo prefabrikovaná dlažba z kamenné drtě v cementové maltě. Originální název „terazzo“ pochází z italštiny. V Česku se však můžete setkat s dalšími variantami „teraco“ nebo „teraso“.

V článku:

Vlastnosti Terasa

Teraso je velmi odolné. Je vhodné pro všechny namáhané podlahy, jako jsou chodby, kuchyně, balkony a terasy. S teracem se setkáte téměř na každé chodbě činžovního domu postaveného v první třetině dvacátého století. Teraco nemusí mít jen hrubou podobu drceného kamene. Je možné do plochy vkládat sklo či kov a vytvářet tak na podlaze moderní ornamenty nebo naopak repliky starých motivů. Zvolit můžeme i povrchovou úpravu, v nabídce je hedvábný či vysoký lesk. Komfort podlahy zvýšíme zabudováním podlahového vytápění.

Použití na podlahy, schody a stěny

Výhodou teraca je jeho vysoká životnost a rozmanitost v provedení. Při použití litého teraca odpadají spáry a lze tak docílit celistvosti podlah i stěn. Tím se samozřejmě i výrazně zjednoduší údržba. V dnešní době nám nové syntetické materiály umožnily i lití teraca na neobvyklé podklady jako jsou sádrokarton, železo, sádrové podklady apod. Je však nutné mít stále na zřeteli, že teraco je pouze napodobeninou přírodního kamene za zlomek ceny, proto není možné očekávat stejné vlastnosti jako u přírodního kamene.

Složení Teraco

Teraco je směs:

  • cementové malty
  • barviva
  • drti, nejlépe vápencové (mramor).

Velikost zrna mramorových drtí je většinou podřízena velikosti prostoru, případně plochy. Větší plochy mohou být zhotoveny s hrubší zrnitostí, pro menší plochy je vhodné použít menší zrnitost.

Pokládka podlahy

Podkladem pro teracové povrchy musí být vždy betonová vrstva zhotovená z betonu třídy B 30. Nejkvalitnější podlahy tohoto typu jsou zhotovovány systémem čerstvé na čerstvé. To znamená, že nosná podlahová vrstva se zpracovává ještě za čerstva, tj. nejdéle do dvou hodin. Vrstva je nanášena v tloušťce trojnásobku velikosti největšího zrna teracové směsi. V případech, kdy je beton podkladu pro teraco starší, ne však více než 24 hodin, lze použít přímo na hrubě upravený, avšak urovnaný podklad adhezní můstek. Betonový podklad starší než 24 hodin musí být ještě upraven před nanesením adhezního můstku tzv. pemrlováním a musí být alespoň 12 hodin vlhčen. K prořezání spár musí dojít nejdéle do 12 hodin po zhotovení a řez ve vrstvě teraca musí být stejný nebo širší, než je šířka spáry ve spodním podkladním betonu. Nesplnění této podmínky může způsobit vytvoření můstku a při zvýšení teploty rozdrcení teracové části spáry.

Broušení a leštění podlahy

Po pěti dnech po položení podlahy se začne brousit. Tento proces se provádí diamantovými plošnými bruskami za stálého omývání vodou. Druhé broušení povrchu se uskutečňuje těsně před dokončením objektu, když je již povrch bez kazů a pohledově uspokojivý. Jemné póry a drobné kaverny se po broušení v další fázi zatřou cementovou kaší plněnou případně i barvivem. Po omytí a vyschnutí se podlaha napustí ředěnou lněnou fermeží pro oživení barvy.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − seven =