(+420) 234 221 188

Náš tým

Filip Černý
Zakladatel a jednatel společnosti

Má na starost celkovou strategii a směřování společnosti UD s.r.o. Zajišťuje školení, odborné konzultace a aktualizace certifikací Klindex, Bellinzoni, DrSchutz a HTC.

Lenka Papka Kašparovská
Store manager and Buyer

Ve společnosti zajišťuje chod e-shopu, vybírá vhodné dodavatele a odpovídá za dodavatelské vztahy i cenovou politiku společnosti. Zároveň má na starosti primární logistiku skladového zásobování.

Hana Černá
Project Manager

Stará se o hladký chod projektů v kategoriích úklidu společností, kancelářských center a komerčně-obchodních center.

David Friedrich
Project Manager

Odpovídá za oblast pravidelných úklidů nemovitostí a je pověřen kontrolou dodržování pravidel obecného Cleaning managementu.

Zdeněk Prostecký
Servis Manager

Řídí jednotlivé výkonné týmy v oblasti renovací a čištění materiálů. Dohlíží na dodržování technologických postupů, zajišťuje plánování a zásobování jednotlivých projektů.

Michal Bubeník
Junior Servis Manager

Podílí se na řízení jednotlivých výkonných týmů a zodpovídá za dodržování přesných technologických postupů při jednotlivých projektech.

Andrej Kovalčík
Servis Manager

Má na starost technologie a školení zaměstnanců v oblasti úklidové čisticí chemie. Aktuálně působí jako překladatel při jednání s italskými dodavateli technologií.

Tomáš Doležal
Project manager

Odpovídá za přípravu a vedení projektu a dosažení jeho cíle. Volí prostředky pro dosažení cíle a jejich správné použití. Odpovídá za realizaci projektu a dodržení časového plánu. Vede tým a vytváří reporty.

[/teambox]