(+420) 234 221 188

Vikléfova 11 renovace terrazza ve stupni hale bytoveho domu 26m2

Uklizený důmVikléfova 11 renovace terrazza ve stupni hale bytoveho domu 26m2

Vikléfova 11 renovace terrazza ve stupni hale bytoveho domu 26m2
V přízemí bytového domu jsme zrealizovali kompletní renovaci a opravy terrazza včetně dolití jednotlivých výtluků a chybějících částí na adrese Vikéfova 11 v Praze. Původní stav terrazza byl poznamenán několika stavebními úpravami a vysokým provozem obyvatel v domě. V povrchu terrazza bylo na takto malé ploše cca 15ks výtluků a chybějících částí plus několik velkých prasklin. Celou plochu jsme nejdříve sanovali a následně proběhlo vyřezání starých betonových záplat. Po kompletní sanaci povrchu proběhlo podbetonování dutin a barevné vytmelení prasklin. Po zalití jednotlivých prasklin terrazzovou směsí jsme celou plochu přebrousili a vyleštili do lehkého mechanického lesku. Na závěr byla celá plocha zapenetrována penetrací Belinzoni řady Idea.