(+420) 234 221 188

ČSAD Hodonín

Uklizený důmČSAD Hodonín

Detail projektu odstranění barvy z betonové stěrky pro ČSAD Hodonín

Jednalo se o zcela jedinečnou zakázku, která byla pro naši firmu výzvou. Klient chtěl odstranit cca 1 tunu syntetické barvy z betonového povrchu manipulačního skladu, která zde zůstala po havárii. Specifikem této zakázky byla až 10 cm silná vrstva zaschlé barvy. Barvu jsme nejdříve mechanicky odstranili a nakonec vyčistili mechanizací. Vše jsme provedli za pomoci čisticí chemie, původně určené pro odstraňování graffiti. Výsledkem byl zcela čistý betonový povrch v lepším stavu, než okolní námi neošetřená betonová stěrka. Barva nezasáhla pouze beton, ale také regálovou konstrukci a manipulační techniku skladu, kterou jsme také bezezbytku očistili.