(+420) 234 221 188

Bytový dům Zelená 7, Praha 6 žulové schodiště a terrazzo

Uklizený důmBytový dům Zelená 7, Praha 6 žulové schodiště a terrazzo

Žulové schodiště 105m2 a terrazzo 193m2 bytový dům Zelená 7, Praha 6

Kompletní renovace vzhledu nástupnic a podstupnic žulového schodiště včetně terrazza na patrech a podstupnicích ve společných prostorách činžovního domu v Praze Dejvicích. Žulové schodiště bylo vyčištěno pomocí čistící chemie Bellinzoni Bert 27 určené k čištění žuly, kotoučového čistícího stroje Klindex, a černého padu Fibratesco. Protože jsme vše realizovali po celkové výmalbě domu museli jsme odstranit velké množství jak vodou ředitelných tak syntetických barev. Terrazzo jsme vyčistili přípravkem Bellinzoni Lem 3 a provedli jeho mírný brus do požadovaného lesku. Celá plocha domu byla následně impregnována odpovídající impregnací pro žulu a penetrací pro terrazzo, aby se zakonzervoval stávající vzhled.