(+420) 234 221 188

A3Z spol s.r.o. / SKY PARKING s.r.o.

Uklizený důmA3Z spol s.r.o. / SKY PARKING s.r.o.

Detail projektu renovace betonového povrchu SKY PARKING s.r.o.

Na základě spolupráce se stavební firmou A3Z spol. s.r.o. jsme byly přizváni k vyčištění a úpravě vzhledu 1500 m² betonového povrchu v projektu firmy SKY PARKING s.r.o.. Firma SKY PARKING s.r.o. se zabývá nadstandardní péčí o automobily klientů leteckých společností. Betonová parkovací plocha byla kompletně sanována, vyčištěna a upravena za pomocí padů Fibratesco a konečná úprava proběhla technologií s diamantovými pady DCS Twister.

A3Z spol s.r.o. / SKY PARKING s.r.o.