(+420) 234 221 188

FAMU / PVC

Uklizený důmFAMU / PVC

Detail projektu renovace lina na FAMU

„fáze 1“: Čištění a renovace přírodního lina na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Na renovované ploše jsme prováděli celkové vyčištění, barvení PU COLOR, následné formování a celkové zpevnění pomocí transparentní PU ochranné vrstvy. Tím bylo docíleno násobné prodloužení životnosti původní cca 15 let staré podlahoviny bez nutnosti její výměny a touto úpravou došlo k několikanásobnému zvýšení odolnosti pochodové plochy oproti podkladové podlahovině (lina). Na základě této první fáze projektu pracujeme v současnosti na ostatních prostorách budovy jako: renovace kamenné a keramické dlažby, renovace žuly (schodiště), lina a lité betonové stěrky. Průběžně budeme dále informovat.

„fáze 2“ vyčištění a obnovení původního vzhledu přírodního Lina, nanesena PU transparentní matná ochranná vrstva. Tím se znásobila odolnost pochodové plochy proti mechanickému a chemickému poškození.

 

 

FAMU